top of page

תנאי שימוש

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

הקדמה

אתר learntotradepro.com (להלן "האתר") מספק תכנים שונים על מסחר, והנך מוזמן לעשות בו שימוש בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן. התכנים באתר אינם יעוץ/יעוץ השקעות/הצעה ואין בהם המלצה/תחליף לשיקול דעתך וקבלת יעוץ מקצועי. בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

קנייין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהאתר. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר, בין על ידי משתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש כאמור.

תוכן האתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה-IP של המחשב שלו או בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על המשתמש. הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע כאמור מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר.

באתר זה עשוי להיות שימוש בעוגיות (cookies) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים, בכדי לשמור על תיעוד סטטיסטי אנונימי של המשתמש וניתוח תנועת משתמש וכיוצ"ב, ובנוסף להקל על המשתמש על מנת שלא יצטרך להזין את פרטיו האישיים בכל פעם שיבקר באתר באיזור המחייב רישום ועל מנת לשפר את חוויית המשתמש באתר. הנהלת האתר רשאית לעשות שימוש בעוגיות, כל משתמש יכול להגדיר את הדפדפן כך שיסרב לעוגיות אך ייתכן וחלקים מהאתר עלולים לא לתפקד כראוי בגין סירוב משתמש לשימוש בעוגיות. למידע נוסף אנא עיין בתנאי הפרטיות המפורסמים באתר.

bottom of page